Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2012

weeget
weeget
weeget
Reposted frommatylda matylda viamezzanine mezzanine

April 23 2012

weeget
2899 f733
Reposted fromtoskalatte toskalatte viaair20 air20
weeget
0840 55a0
Reposted fromgiflove giflove viaair20 air20
weeget
Reposted byair20pulegon
weeget

April 22 2012

weeget
6895 9324
Reposted fromwowlovely wowlovely viaczeresnie czeresnie
weeget
The Blue Lagoon, Ecuador
Reposted fromkanusia kanusia viaczeresnie czeresnie
weeget
Reposted byfoxgallagherBrianne

April 21 2012

2131 5d78

Zawód

by Szymy

Notka:
Alternatywna wersja dla złości - pomysł nadesłany przez “czytelnika” ;)

Reposted fromszymy szymy viakociolek kociolek
6714 59de

Złość

by Szymy

Notka:
Ten obrazek to wypadek przy pracy…

Reposted fromszymy szymy viakociolek kociolek
7827 175c

Wyjście

by Szymy

Notka:
Od razu zaznaczę, że nie jestem autorem tekstu. Pierwszy raz zobaczyłem go jakieś 10 miesięcy temu w postaci białego napisu na czarnym tle. Postanowiłem mieć go też u siebie, bo idealnie oddaje większość moich “wyjść” ;)

Reposted fromszymy szymy viakociolek kociolek
weeget
weeget
Alkoholowi mówię stanowcze "No dobra, polej".
— ~
weeget
1177 376b 500
Statue of Jesus Christ submerged in the waters of Malta
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viakociolek kociolek
weeget
weeget
9774 2ad8
TMNT.
Reposted fromAtz Atz viaczeresnie czeresnie
weeget
Cliff Castle Ruins, Germany
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaczeresnie czeresnie
weeget
7410 8898 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaczeresnie czeresnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl